Niszczenie Dokumentów

Masz pytania? Zadzwoń!   +48 72 90 57 381

                                         +48 72 90 57 384 

 

Data Fox Sp. z o.o. © 2017  |          Regulamin Strony. Ta strona wykorzystuje pliki cookie, kliknij  Polityka Prywatności po więcej informacji.  

DatafoxEkologiczny znak

Obowiązek niszczenia danych

O

Istnieje szereg przepisów i regulacji, zarówno polskich, jak i unijnych, dotyczących obowiązku niszczenia dokumentów zawierających dane chronione oraz sposobów postępowania z  tymi dokumentami, określających także możliwe konsekwencje w postaci odpowiedzialności karnej, bądź cywilnej, z tytułu niedopełnienia odpowiednich obowiązków ochrony informacji.

Jakie dokumenty należy niszczyć, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji.

DANE OSOBOWE: numery dowodów, prawa jazdy, PESEL, adres zamieszkania... KSIĘGOWOŚĆ: faktury VAT, lista kontrahentów, raporty finansowe, wyciągi bankowe... KADRY: aplikacje pracowników, cv, dokumenty ze szkoleń, dokumenty medyczne, dokumenty płacowe... BADANIA I ROZWÓJ: projekty, formuły, testy produktów, wyniki badań, specyfikacje techniczne i rysunki, raporty... ZARZĄDZANIE: budżet, korespondencja, umowy prawne, dokumenty strategiczne... ZAOPATRZENIE: dokumenty dostaw, zamówienia, specyfikacja dostawy... SPRZEDAŻ I MARKETING: projekty reklam, lista klientów, kontrakty, cenniki, strategia sprzedaży... 

Wybrane regulacje prawne dotyczące sposobów niszczenia informacji i danych niejawnych.

* Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

  osobowych

* Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji

  niejawnych

* Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

  archiwalnym i archiwach

* Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks Celny

* Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo Bankowe

* Rozporządzenia właściwych ministrów dotyczące sposobów

  niszczenia danych niejawnych