Czym jest RODO?

Rodo czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, jest rozporządzeniem unijnym, które weszło w życie w 27 kwietnia 2016. 

Już od samego początku zaczęło budzić ono niejasności w wielu kwestiach, a w szczególności w niszczeniu dokumentów.

Kogo dotyczy RODO?

Rozporządzenie dotyczy wszystkich osób fizycznych, a także firm i instytucji, które przetwarzają dane osobowe, odnosi się do takich procesów jak zawarcia umowy o pracę lub przyjęcia listu motywacyjnego potencjalnego pracownika. Obowiązek dotyczy ochrony wszelkich danych wrażliwych, którymi są take informacje jak imię i nazwisko czy adres e-mail

Jak przechowywać dokumenty zawierające wrażliwe dane

Odpowiednim rozwiązaniem będzie skorzystanie z bezpiecznych pojemników, do których dostęp będzie ograniczony plombą czy zamykanym wiekiem. 

Ankieta wyceny skupu makulatury
Wypełnij naszą ankietę i otrzymaj jak najszybszą odpowiedź.